REKTORU NAŠEG UNIVERZITETA MEDALJA RUSKE AKADEMIJE NAUKA ZA VAŽNA NAUČNA DJELA, OTKRIĆA I PRONALASKE

Prof. dr. Zoran Ž. Avramović u Rusiji dobio medalju naučnika P.N. Jabločkova


Juče je na naš Univerzitet stiglo obavještenje da je naš rektor,  akademik profesor dr Zoran Ž. Avramović dobio jedno od najvećih naučnih priznanja – medalju od strane Ruske akademije elektrotehničkih nauka.


Premija u formi zlatne medalje nazvana je po istaknutom naučniku Ruske Federacije Pavelu Nikolajeviču Jabločkovu i dodjeljuje je Ruska akademija nauka za važna naučna djela, otkrića i pronalaske.


Poslije velike zlatne medalje M.V. Lomonosova i velike zlatne medalje N.I. Pirogova, premija P.N. Jabločkova, inženjera elektrotehnike,  je treća po rangu na nivou Ruske Federacije, koja se specijalno dodjeljuje za naučne doprinose u oblasti eletrotehnike, procesa upravljanja i informacionih tehnologija.


Rektor Panevropskog univerziteta APEIRON Banja Luka
Akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović, dipl.inž.elek.

Planirano je da se rektoru Avramoviću medalja uruči na naučnoj konferenciji Ruskog univerziteta transporta (RUT), koji ovih dana obilježava 125 godina postojanja i na kome studira 120.000 studenata. Zbog pandemije virusa korona nagrada će profesoru Avramoviću biti uručena u Moskvi na Kongresu Akademije elektrotehničkih nauka ili na APEIRON-ovoj Konferenciji ITeO u Banjaluci u septembru – u skladu sa epidemiološkom okolnostima.


Da podsjetimo da je rektor Avramović do sada izabran za redovnog člana sljedećih akademija Ruske Federacije:

  1. Redovni je član Ruske akademije transporta (RAT, Sankt Peterburg, Rusija, od 1995. godine),
  2. Redovni je član Ruske akademije prirodnih nauka (RAEN, Moskva, Rusija, od 2001. godine),
  3. Redovni je član Akademije elektrotehničkih nauka Ruske Federacije (AEN RF, Moskva, Rusija, od 2007. godine)

Takođe, profesor Avramović je dobitnik zlatne medalje Akademije elektrotehničkih nauka Ruske Federacije „za doprinose u oblasti elektrotehnike“ (za 2005. godinu) i po prijedlogu RF, potpredsjednik Svjetskog elektrotehničkog kongresa (u ime Evrope).


21. maj 2021. godine