SVIM PRIPADNICIMA ISLAMSKE VJEROISPOVIJESTI ČESTITAMO BAJRAMSKE PRAZNIKE

Bajram

Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti srdačno čestitamo bajramske praznike!


13. maj 2021. godine – Panevropski univerzitet “Apeiron”

Jezici