SVIM PRIPADNICIMA KATOLIČKE VJEROISPOVIJESTI ŽELIMO SREĆAN BOŽIĆ!

Slika za Božićnu čestitku

Svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti želimo srećan Božić!


24. decembar 2021. – Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka