18. GODINA PANEVROPSKOG UNIVERZITETA „APEIRON“


Osamnaest godina rada visokoškolske ustanove Panevropskоg univerziteta „Apeiron“ Banja Luka, obilježava se uz poštovanje epidemioloških mjera, bez proslave sa gostima, prijateljima, partnerima i saradnicima, 12. februara.

I za ovaj rođendan, iz fonda za stipendiranje „Prof. dr Risto Kozomara“ tri najbolja studenta dobila su stipendije – besplatne školarine za četvrtu godinu studija: Tatjana Đukić, Fakultet filoloških nauka, Dajana Đukić, Fakultet pravnih nauka i Teodora Kaplarski, studentkinja Fakulteta zdravstvenih nauka. A ove godine 13 doktora nauka diplomu će dobiti 5. marta, u svečanom dijelu 171. sjednice Senata.

Iako je godina iza nas protekla u znaku pandemije, u ograničenim uslovima, ipak su postignuti značajni rezultati i ostvarene brojne aktivnosti. Na Univerzitetu su se odlično snašli u nastavnom procesu pod drugačijim uslovima, zahvaljujući vlastitom sistemu učenja na daljinu (DL sistem), koji se primjenjuje više od 14 godina, u čemu je Panevropski univerzitet lider u Republici Srpskoj. U 2020. godini Centar za izdavačku djelatnost objavio je 6 naučnostručnih časopisa: EMC Review – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Quality Of Life, časopis iz oblasti bezbjednosti hrane, zaštite životne sredine, ekologije, zatim časopis Sportske nauke i zdravlje, JITA –Journal of Information Technology and Application, časopis posvećen informacionim tehnologijama, TRAFFIC AND TRANSPORT THEORY AND PRACTICE –TTTP, časopis iz oblasti saobraćaja i Godišnjak fakulteta pravnih nauka.

Organizovane su četiri online međunarodne naučne konferencije: Naučnu konferenciju o prevođenju organizovao je 18. i 19. decembra Savez prevodilaca Rusije zajedno sa Nacionalnim društvom primijenjene lingvistike Ruskog novog univerziteta (RusNoU), Institutom nacionalnih škola Republike Saha (Jakutija), Institutom za filologiju i međukulturnu komunikaciju Privolškog saveznog univerziteta, centrom za Naučno-obrazovno obrazovanje “Integrativno prevođenje priarktičkog prostora” (SAFU Mihaila Lomonosova) i Panevropskim univerzitetom „Apeiron“.‘’ SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLjE’’, 10. međunarodna naučna konferencija u organizaciji Fakulteta sportskih i zdravstvenih nauka, održana je 24. i 25. juna. „Informacione tehnologije za e-obrazovanje IteO 2020“, 12. međunarodna naučna konferencija održana je 25. septembra, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija. „EDASOL 2020“, konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu, desetu godinu za redom održana je 13. novembra.

Nekoliko interesantnih događaja obilježilo je proteklu godinu. “Ruska humanitarna misija” Fakultetu filoloških nauka 4. decembra poklonila je 600 knjiga, obrazovnu, metodološku i beletrističku literaturu. Donaciju je uručio šef Ruske humanitarne misije na Balkanu Branimir Nešić. Ataše za kulturu ambasade Ruske Federacije Anastasija Vladimirovna Gajdalenok svečano je otvorila Kutak ruske literature na Panevropskom univerzitetu.

Između Fakulteta sportskih nauka Univerziteta ''Apeiron'' i dva vrhunska rukometna kluba - ''Borac'' Banja Luka i ''PPD Zagreb'' 27. jula potpisan je sporazum o saradnji. Studenti će obavljati praksu u navedenim sportskim organizacijama, a igrači pomenutih klubova će biti testirani u Centru za sportsku dijagnostiku Univerziteta.

Sertifikovano stručno usavršavanje instruktora, licenciranih predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom održano je 4. jula, u organizaciji Saobraćajnog fakulteta Univerziteta „Apeiron“, a uz saglasnost Zavoda za obrazovanje odraslih. Oko 120 učesnika dobilo je sertifikate o završenom stručnom usavršavanju, koji su validni za izdavanje licenci u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući prostornim i tehničkim kapacitetima Univerziteta, ispoštovani su svi propisi u skladu za odredbama nadležnih prilikom održavanja ovakve vrste okupljanja zbog KOVID-a 19.

Tokom avgusta za studente Ruskog jezika održana je ljetnja škola koju su organizovali Fakultet filoloških nauka, Moskovski državni univerzitet Lomonosov (Fakultet za prevođenje) i Ruski novi univerzitet (Moskva). Škola je bila posvećena stvaralaštvu čuvene ruske pjesnikinje Ane Andrejevne Ahmatove (1889. -1966.). Časovi su organizovani putem servisa Microsoft Teams, a studentima učesnicima uručeni su sertifikati.

GALERIJA SLIKA

AKO NAŠI STUDENTI RADE U NAJVEĆOJ NAUČNOJ FABRICI NA SVIJETU – ONDA SMO USPJELI


Povodom 18. godina rada, razgovaramo sa rektorom Panevropskog univerziteta “Apeiron” akademikom prof. dr Zoranom Ž. Avramovićem


1. Panevropski univerzitet „Apeiron“ će ove godine upisati osamnaestu generaciju studenata. Na kakvo obrazovanje mogu računati oni koji vas odaberu?

Podsjetimo se da je univerzitet institucija koja se bavi visokim obrazovanjem i naučnoistraživačkim radom i da se smatra jednim od najvećih doprinosa naroda Evrope svjetskom kulturnom naslijeđu. Naš univerzitet kao savremena institucija visokog obrazovanja sa 7 fakulteta i 34 studijska programa, na sva 3 ciklusa obrazovanja, obrazuje studente sa ciljem da budu stručnjaci dorasli sadašnjim i budućim izazovima. Studenti imaju priliku da uče od kompetentnih nastavnika, naučnika i eksperata u oblasti informatike, zdravstva, ekonomije, saobraćaja, prava, jezika i sporta. Takav profesorski ansambl teško je sresti u širem okruženju i on garantuje visok kvalitet obrazovanja. Na Univerzitetu rade i profesori koji su akademici čak i u više prestižnih akademija nauka i umjetnosti, a u nastavi učestvuje i deset profesora emeritusa.


2. Proteklu, 2020. godinu, obilježila je pandemija respiratornog koronavirusa KOVID-19. Kako djeluje Univerzitet u ovim uslovima?

Osamnaestu godišnjicu postojanja i rada, zbog aktuelne epidemijske situacije, obilježavamo bez svečane akademije, ali uz tradicionalnu dodjelu stipendija najboljim studentima. Iza nas je godina dramatičnih promjena u nastavnom i obrazovnom procesu. Ali činjenica je, da smo se odlično snašli zahvaljujući sopstvenom sistemu učenja na daljinu (DL sistem), koji primjenjujemo više od 14 godina. Naš DL sistem omogućava svim studentima pristup video snimcima predavanja, elektronskim udžbenicima, prezentacijama kao i drugim elektronskim materijalima za učenje i pripremu ispita u bilo koje vrijeme i iz bilo koje tačke svijeta. A to je bio ključni izazov, prelazak na hibridni način rada – onlajn praćenje predavanja od kuće i ograničeno neposredno prisustvo u učionici (eks katedra).
Studenti su poštovali ograničenja neposredno u učionici, a kod kuće su imali na raspolaganju interaktivno korišćenje MS Teamsa za praćenje nastave u realnom vremenu, kao i za razmjenu materijala za učenje. Ova platforma je dinamična, stalno se ažurira od strane nastavnika novim nastavnim sadržajima i materijalima.


3. Koliko Panevropski univerzitet daje značaja praktičnoj nastavi?

Pojam praktične nastave radikalno se mijenja pred našim očima. Na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ puna istraživačka pažnja, posebno na doktorskim studijama, se posvećuje bliskoj budućnosti, intenzivnom izučavanju praktične primjene vještačke inteligencije i mašinskog učenja. Zahvaljujući vještačkoj inteligenciji i mašinskom učenju, čak i zadaci koji su prethodno bili rezervisani za visoko obučene zdravstvene radnike, pravnike i menadžere (npr. dijagnostikovanje bolesti na medicinskim slikama ili pregled istorije pravnih slučajeva ili rutinski bankarski poslovi i CRM), na primjer - sada mogu da obavljaju programirane mašine.

Danas je sasvim normalno da poslodavac od kandidata na konkursu za posao, pored stečenih teorijskih znanja zahtijeva i praktično iskustvo. Imamo sporazume sa više od 50 preduzeća iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Slovenije, Austrije i Njemačke o pružanju usluga u izvođenju praktične nastave, koja se vrednuje u sistemu ECTS kredita.

Savremeno opremljeni kabineti Fakulteta zdravstvene njege sa nastavnim pomagalima, potom bogato opremljen Centar za dijagnostiku u sportu i saradnja sa uglednim sportskim institucijama i školama, predstavljaju odličnu bazu za napredovanje studenta kroz praktične vježbe. Studenti Fakulteta sportskih nauka svake godine imaju nastavu na terenu, čime oplemenjuju stečena znanja u nastavnom procesu.

Dobra nastavna baza za studente Fakulteta zdravstvenih nauka je praksa na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Institutu za javno zdravstvo RS, Terme Laktaši, Zdravstveno turističkom centru Banja Vrućica, Institutu za zaštitu i ekologiju RS, Centru za rehabilitaciju „Dom 2“ Topola Izola – Republika Slovenija, Banja Kulaši. Takođe studenti obavljaju praksu u Njemačkoj, što im otvara i put ka stalnom zaposlenju. Studenti Fakulteta filoloških nauka godinu dana studiraju na univerzitetima u Rusiji. Studenti Saobraćajnog fakulteta u našim mobilnim laboratorijama ali i na terenu stiču dragocjena praktična znanja koja će im sutra biti od izuzetne koristi u praksi.

4. Gdje rade Vaši studenti nakon studija?

Sa nemalim zadovoljstvom i velikim ponosom ističemo da naši bivši studenti rade u najvećoj naučnoj fabrici na svijetu – Evropskom institutu za nuklearna istraživanja (CERN) u Ženevi. Zajedno sa najvećim istraživačkim umovima današnjice razvijaju, programiraju i istražuju najsloženije fizičke fenomene.

Neki od njih su se odselili u SAD i tamo razvili kompleksne softverske proizvode koji su ih preporučili da nastave i završe doktorske studije na uglednim univerzitetima. Susrećemo ih kao projektante softvera robota za proizvodnju automobila u Njemačkoj. Prisustvujemo i učestvujemo u odbranama njihovih doktorskih disertacija na Univerzitetu u Beogradu.

Ponosni smo što je realizacija srca Uber sistema neposredno vezana za „Apeiron“. Američka međunarodna kompanija Uber, sa preko 100 miliona korisnika širom svijeta, omogućava korisnicima da pronađu prevoz i plate ga preko Interneta. Upravo taj, najosjetljiviji dio ovog sistema – naplatu, realizovali su naši nastavnici, saradnici i bivši studenti. Studenti FZN se zapošljavaju u državnom i privatnom sektoru i možemo konstatovati da se bivši studenti prvenstveno zapošljavaju u Republici Srpskoj, ali i na svim meridijanima svijeta. Podstičemo ih i ohrabrujemo da budu uvjereni u sebe i svoje znanje, jer ko se malo nada malo i dobije. Stoga im kažemo: neka vaše nade prevazilaze stvarnost.


5. Naučnoistraživački institut Univerziteta donosi dobre projekte. Koliko su studenti, tzv. naučni podmladak, uključeni u njegov rad?

Naučnoistraživački institut Panevropskog univerziteta obavlja naučna i razvojna istraživanja, učestvuje u projektima i djelatnostima za potrebe tržišta. Nažalost, moj utisak je da naš zajednički naučnoistraživački rad kao jedinstvenog „Apeironovog“ istraživačkog tima, još nije dovoljno iskorišćen i ne daje za mene očekivane rezultate. Međutim, pojedini članovi našeg kolektiva imaju, ne bih rekao imponzantan već fascinantan naučnoistraživači opus iza sebe. Tome u prilog ide i tvrdnja da od osnivanja Univerziteta imamo 10 profesora emeritusa, koji su taj ugledni status stekli blagodareći i izuzetnim rezultatima u nauci i istraživanju. Na našem Univerzitetu imamo profesore koji su objavili više od 300 naučnih i stručnih radova, učestvovali u radu ili rukovodili izradom više od 150 naučnoistraživačkih i stručnih projekata.

Na listi časopisa u kojima objavljuju „Apeironovi“ istraživači nemali broj je sa Web of Science (WoS) liste, predvođenih uglednom porodicom IEEE časopisa.

U brojna istraživanja, sa kvalitetnim istraživačkim rezultatima, uključeni su i naši studenti, prvenstveno sa trećeg i drugog ciklusa.

Godina iza nas, u smislu broja i kvaliteta objavljenih radova na kojima su studenti sva tri ciklusa uzeli učešće, spada u istraživački najbogatije godine na „Apeironu“. Moguće je da je to posljedica pandemije virusa korona, jer smo bili primorani da ostanemo kod kuće i da istaživanjma damo veći prostor. Tako je jedna veća grupa naših istraživača (prvenstveno mlađih nastavnika i doktoranada), uspjela u veoma brojnom sastavu da se uključi u onlajn konferenciju u Durbanu (Južna Afrika) i da postigne velike uspjehe. Posebna potvrda za to je što će skoro svi njihovi radovi sa te Koferencije biti objavljeni u ediciji Springera. Prvi neposredni izazov u 2021. godini, jeste učestvovanje u Erazmus projektima - projektima Evropske unije. Tako da nastavljamo dalje taj proces i stvaramo timove za kvalitet u naučnoistraživačkom radu u visokom obrazovanju. Sa velikim brojem drugih zemalja i univerziteta ostvarujemo zavidan nivo saradnje. Kroz internacionalizaciju visokog obrazovanja, kroz restituciju, stvorićemo nove vrijednosti i to će dati novi zamah novom univerzitetu.

KVALITET KAO IZAZOV

Mislim da je vrijeme da prevaziđemo te previše često naglašavane razlike između javnih i privatnih univerziteta. Ono što bi za državu i studente trebalo da bude ključno jeste kvalitet, a ja, sa ponosom mogu reći, da ga univerzitet „Apeiron“ posjeduje i pruža svojim studentima. Pored savremene nastave imamo razvijenu izdavačku djelatnost, objavljujemo sedam naučnih časopisa, organizujemo četiri naučne konferencije.

KLJUČNA JE ODGOVORNOST PREMA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

„Apeiron“ je danas je poštovana ustanova visokog obrazovanja na ovim prostorima. Izrasla na čvrstim temeljima, sa neupitnom posvećenošću nastavnog kadra studentima i ustanovi, ide krupnim koracima napred. Zahvaljujem nastavnom osoblju na predanom radu i studentima na ozbiljnom i odgovornom radu, kojim smo u ovih 18 godina podigli Panevropski univerzitet APEIRON na zavidnu visinu.