Loading ...
 • image

  Univerzitet kojem vjerujemo!

  7 fakulteta, 34 studijska programa, master studije, doktorske studije, Naučno-istraživački institut, strukovne akademije...

  Read More
 • image

  REKTOR, STIPENDISTI I DOBITNICI POHVALNICA REKTORA

  Rektor, najbolji studenti koji su dobili stipendiju i najbolji studenti koji su diplomirali u 2020. godini.

  Read More
 • image

  Gdje su naši studenti, uspješne priče!

  Top menadžeri svjetskih kompanija, doktori nauka, inženjeri, medicinski radnici, ...

  Read More
 • image

  Sistem učenja na daljinu

  Više od 10 000 sati video predavanja, sve prezentacije, elektronski udžbenici, e-Konsultacije, e-Biblioteka, online nastava...

  Read More
 • image

  Naučno-istraživački institut Apeiron

  Naučna i razvojna istraživanja, razvoj i implementacija novih tehnologija, razvoj metoda istraživanja...

  Read More

Brucoški vodič za akademsku 2021/22.

Popust od 20% za sve novoupisane studente na prvom ciklusu studija u akademskoj 2021/22.

Kalendar studija za akademsku 2020/21.

Organizacija nastave, ispitni rokovi i pauze!

Riječ rektora

Poštovani studenti,
Sa velikim zadovoljstvom i iskrenim poštovanjem pozdravljam vas, na informativno-edukativnom portalu...

Kvalitet

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske izdala je rješenje o akreditaciji Panevropskom univerzitetu „Apeiron“...

UNIVERZITET U BROJKAMA!

Panevropski univerzitet APEIRON sa svojih 7 fakulteta i 34 studijska programa je savremena institucija visokog obrazovanja koja je svoj program usaglasila i neprekidno ga usklađuje sa zahtjevima tržišta rada, kretanjima u nauci i struci, prepoznavajući potrebe društva i izgrađujući studente u visoko obrazovane, sadašnjim i budućim izazovima dorasle stručnjake, u oblastima za koje je akreditovana, po najvišim standardima kvaliteta iz oblasti visokog obrazovanja.

7

FAKULTETA

34

STUDIJSKA PROGRAMA

231

AKADEMSKO I STRUČNO OSOBLJE

AKADEMSKO I STRUČNO OSOBLJE UNIVERZITETA

Zaposleni profesori
47%
Gostujući profesori
75%
Asistenti / Stručni saradnici
52%
Stručno osoblje Univerziteta
56%

UNIVERZITET ORIJENTISAN PREMA STUDENTU!

#

Sistem učenja na daljinu

Nastavni proces u sistemu učenja na daljinu na Panevropskom univerzitetu je organizovan kao svojevrsna sinteza klasičnih obrazovnih formi inoviranih u obliku interaktivne nastave i savremenih obrazovnih formi učenja na daljinu tehnološki snažno podržanih informaciono-komunikacionim tehnologijama.

#

Centar za vođenje karijere - studentske prakse

Centar za vođenje karijere (Career Guidance Centre) Panevropskog univerziteta Apeiron pomaže studentima u razvoju znanja i vještina koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, priprema studente za uspješno uključivanje na tržište rada i daje im podršku u sticanju radnog iskustva tokom studija, kroz organizaciju studentske stručne prakse, te prilikom nastavka školovanja i zapošljavanja u zemlji i inostranstvu.

#

Apeiron WEB-mail servis elektronske pošte

Studenti, nastavnici i administrativno osoblje mogu da koriste sve aplikacije iz Microsoft Office 365 paketa čime je omogućeno besplatno korišćenje Microsoft e-mail servisa, uređivanje i pohrana dokumenata na mreži, mogućnost održavanja web-konferencija i dijeljenja dokumenata, što je dodatno intenziviralo komunikaciju i povećalo produktivnost akademskog procesa.

#

Apeiron TV Channel – prva akademska televizija u BiH

Panevropski univerzitet “APEIRON” je u cilju povećanja kvaliteta usluga koje pruža studentima u okviru redovnog studija kao i sistema učenja na daljinu implementirao platformu za IP televiziju kao i IP radio preko kojih se u realnom vremenu emituju obrazovni i akademski video, odnosno audio sadržaji.

#

E-biblioteka

E-biblioteka sa internet pristupom preko 11.500 elektronskih udžbenika i knjiga. Svim studentima i radnicima je dostupna biblioteka za potrebe naučno-istraživačkog rada.

#

Pearson VUE testni centar

Univerzitet posjeduje licencu ovlaštenog test centra Pearson VUE putem kojeg kandidati mogu steći veliki broj svjetskih priznatih certifikata iz različitih oblasti.

Univerzitet kojem vjerujemo!