Fizioterapija i radna terapija

Fizioterapija i radna terapija
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani medicinar – fizioterapeut – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena

  • Diplomirani medicinar – fizioterapeut – 240 ECTS


DEKAN FAKULTETA ZDRVASTVENIH NAUKA