Sport u ciljanim grupama

Sport u ciljanim grupama
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

Akademska zvanja

Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa)

  • Sport u ciljanim grupama – Master sporta – 300 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

DEKAN FAKULTETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
  • Velibor Srdić

    (Dekan Fakulteta sportskih nauka)

    Rođen je 22. marta 1977. godine u Zagrebu. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“, te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u ple...