ISTRAŽIVAČI 9 ZEMALJA 14. MARTA NA NAŠOJ 14. KONFERENCIJI “SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE”
VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA AKTUELNA TEMA U OBLASTI SPORTA

DSC_1218


Istraživači 9 zemalja 14. marta na našoj 14. konferenciji “Sportske nauke i zdravlje


Vještačka inteligencija aktuelna tema u oblasti sporta
Danas, 14. marta počeo je 14. međunarodni naučni skup Panevropskog univerziteta “Sportske nauke i zdravlje”.

Rektor, prof. dr Sanel Jakupović otvorio je konferenciju, koja je ove godine bogatija za 38 naučnih radova, 90 autora i koautora sa 50 institucija, domaćih i iz Ruske Federacije, Kine, Srbije, Tajlanda, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Italije.


Na plenarnoj sjednici u uvodnom izlaganju slušali smo prof. dr Vladana Pelemiša, sa Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kji je govorio o važnosti vještačke inteligencije koja može da unaprijedi proces učenja i prednostima virteulne relanosti na fizičke performanse učenika.


  • “Istraživali smo da li primjena virtuelne realnosti – VR u procesu dodatnog tretmana fizičkog vježbanja može poboljšati fizičke performanse učenika. Eksperiment je trajao 8 nedjelja sa dvije grupe učenika, uz primjenu VR sistema (naočara za virtuelnu realnost) i bez VR-a. Rezultat je pokazao da su pozitivni efekti VR-a vidljivi u boljoj aerobnoj izdržljivosti učenika. Virtuelna realnost je, takođe, više motivisala djecu za rad,” kazao je profesor Plemiš.

Uvodičar je bila i prof. dr Lejla Šebić, sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, koja je izložila rad “Postnatalni fitnes – značaj vježbanja nakon trudnoće za mame i bebe”.


Organizator naučnog skupa je Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka i njegove članice, Fakultet sportskih nauka i Fakultet zdravstvenih nauka. Konferencija je i ove godine održana online.


  • „ Prisutne su vrlo aktuelne teme, kao i svake godine. Konferencija je uvrštena u rang listu kategorisanih skupova Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske kao naučni skup sa međunarodnim učešćem. Radujemo se našoj jubilarnoj, 15. konferenciji i uveliko razmišljamo o njoj“, kazao je prof. dr Velibor Srdić, predsjednik Organizacionog odbora Konferencije i dekan Fakulteta sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“. Dodao je da rad nastavljaju i sutra u 10 časova.

Tri su tematske oblasti naučnog skupa – sport i zdravlje, fizičko vaspitanje i školski sport, trenažna tehnologija u sportu i prvenstveno se bave povezanošću sporta i zdravlja čovjeka.


Suorganizatori naučnog skupa su Nacionalni pedagoški univerzitet iz Kazahstana, Pedagoški univerzitet Lipeck iz Rusije, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad i Sportska akademija Gerlev, Danska.


Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.


Panevropski univerzitet dva puta godišnje izdaje i međunarodni časopis „Sportske nauke i zdravlje“koji je indeksiran u više međunarodnih citatnih baza, a Elsevier Scopus i Erih plus su neke od njih.
Banja Luka, 14. mart 2024. godina

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs