JAVNI POZIV ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE INSTRUKTORA, LICENCIRANIH PREDAVAČA TEORETSKE NASTAVE, ISPITIVAČA TEORETSKOG DIJELA ISPITA I ISPITIVAČA IZ UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

DSC_0001


ЈАВНИ ПОЗИВ


ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ИНСТРУКТОРА, ЛИЦЕНЦИРАНИХ ПРЕДАВАЧА ТЕОРЕТСКЕ НАСТАВЕ, ИСПИТИВАЧА ТЕОРЕТСКОГ ДИЈЕЛА ИСПИТА И ИСПИТИВАЧА ИЗ УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ


ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

СУБОТА 13. AПРИЛ 2024. ГОДИНЕ
10.00 – 11.00 ОКУПЉАЊЕ УЧЕСНИКА


11.00 – 11.15 ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ

 Декан Данислав Драшковић


11.15 – 11.45 ОБУКА КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ – ИСКУСТВА ЗЕМАЉА ЕУ

 Милија Радовић, Милан Илић


11.45 – 12.15 ПАРАМЕТРИ КРЕТАЊА ВОЗИЛА (БРЗИНА, УБРЗАЊЕ, ЗАУСТАВНИ ПУТ) У ОСВРТУ НА РАЗУМЈЕВАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСНИХ РИЗИКА У ПРОЦЕСУ ОБУКЕ

 Милија Радовић, Милан Илић


12.30 – 13.30 ПАУЗА – ПОСЛУЖЕЊЕ – ШВЕДСКИ СТО


13.30 – 14.00 ПРЕПОЗНАВАЊЕ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА НА НАСТАНАК САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ ПУТЕМ ДУБИНСКИХ АНАЛИЗА

 Горан Бошњак, Марко Голић


14.00-14.30 ИСТРАЖИВАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСНИХ РИЗИКА УЧЕШЋА МЛАДИХ ВОЗАЧА У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

 Милан Илић, Горан Бошњак


Мјесто одржавања

Универзитет Апеирон – Саобраћајни факултет, Ул. Пере Креце 13, Б. Лука


Котизација за једнодневно савјетовање износи 80КМ.

Котизација се може уплатити у просторијама Универзитета или на рачун број:

555-007-0022-4960-12 НОВА БАНКА Бања Лука


Пријаве учешћа: 051 247 918; 051 247 975; 051 247 978


ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Related Blogs