“KONFERENCIJA JE POKAZALA KVALITET I “APEIRONU” ŽELIM DA OSTANE GENERATOR AKADEMSKIH IDEJA”-PORUKA JE DEKANA SA UNIVERZITETA EDUCONS KOJOM JE POČEO MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP PANEVROPSKOG UNIVERZITETA “SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE”

DSC_0131


“Konferencija je pokazala kvalitet i “Apeironu” želim da ostane generator akademskih ideja”


– poruka je dekana sa Univerziteta Educons kojom je počeo međunarodni naučni skup Panevropskog univerziteta “Sportske nauke i zdravlje”„Od prve godine pratim rad ovog naučnog skupa i zaključujem da 13 godina konstantno kvalitetom naučnih radova podižete kvalitet konferencije. Budite i dalje generator savremenih akademskih ideja“, rakao je Milan Nešić, dekan Fakulteta za sport i psihologiju Univerziteta Educons iz Novog Sada i zvanično otvorio 13. međunarodnu naučnu konferenciju „Sportske nauke i zdravlje“, 16. marta.

Gost iz Novog Sada je dodao da je neophodna saradnja akademskih zajednica i da o uspjehu iste svjedoče saradnja visokoškolske ustanove sa koje dolazi i Univerziteta „Apeiron“.


Organizator naučnog skupa je Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka i njegove članice, Fakultet sportskih nauka i Fakultet zdravstvenih nauka i ove godine održan je online.

Prvi uvodničar, prof. dr sc Ivan Prskalo, sa Sveučilišta iz Zagreba, Učiteljskog fakulteta, katedre za kineziološku edukaciju govoriće o „Savremenom školskom fizičkom vaspitanju u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine“.


„Vrlo aktuelne teme, a jedna od njih se tiče autizma i istraživao ju je profesor Perrotta Francesco, profesor iz Italije, obilježile su konferenciju. Profesor Marko Aleksandrović sa Univerziteta u Nišu ukazao je potrebu da inkluzivni sport bude dio kurikuluma na svim studijskim programima fizičkog vaspitanja i sporta. Takođe, sjajna su zapažanja profesorice Nataše Milenović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koja je navela da se nerijetko zaboravlja kako osobe sa invaliditetom donose vrhunske sportske rezultate“, kazao je prof. dr Velibor Srdić, predsjednik Organizacionog odbora Konferencije i dekan Fakulteta sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“.

Dodao je da rad nastavljaju i sutra u 10 časova.

Sa 46 referata učestvovalo je više od stotinu domaćih i autora iz Italije, Slovenije, Indonezije, Malezije, Ukrajine, Kazahstana, Španije, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i na taj način dalo doprinos aktuelnim temama u oblasti sporta i zdravlja.

Tri su tematske oblasti naučnog skupa – sport i zdravlje, fizičko vaspitanje i školski sport, trenažna tehnologija u sportu i prvenstveno se bave povezanošću sporta i zdravlja čovjeka.

Za drugi dan Konferencije predviđene su i poster prezentacije studenata Fakulteta sportskih nauka: Sare Obradović na temu „Artikulacija nastavnog časa“, Dragane Svitlice – „Košaraka u invalidskim kolicima“ i Marine Makivić koja će prikazati temu „Fizička priprema tenisera“.


Konferencija je uvrštena u rang listu kategorisanih skupova Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske kao naučni skup sa međunarodnim učešćem.

Suorganizatori naučnog skupa su Nacionalni pedagoški univerzitet iz Kazahstana, Pedagoški univerzitet Lipeck iz Rusije, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad i Sportska akademija Gerlev, Danska.

Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.

Panevropski univerzitet dva puta godišnje izdaje i međunarodni časopis „Sportske nauke i zdravlje“koji je indeksiran u više međunarodnih citatnih baza, a Elsevier Scopus i Erih plus su neke od njih.
Banja Luka, 16. mart 2023. godina

Služba za odnose sa javnošću

Related Blogs