NA REKTORSKOJ KONFERENCIJI REPUBLIKE SRPSKE MINUTOM ŠUTNJE ODALI POČAST STRADALIM U BEOGRADU I MLADENOVCU

Rektorska_foto


NA REKTORSKOJ KONFERENCIJI REPUBLIKE SRPSKE MINUTOM ŠUTNJE ODALI POČAST STRADALIM U BEOGRADU I MLADENOVCU
Na 40. redovnoj sjednici Rektorske konferencije Republike Srpske, održanoj 5. maja, članovi su minutom šutnje odali počast stradalim učenicima i radniku škole u Beogradu te žrtvama u Mladenovcu.


Skupština Rektorske konferencije dala je punu podršku u djelovanju resornog Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, Republičke prosvjetne inspekcije Republike Srpske, te ostalih nadležnih organa za sprovođenje propisa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini na intenziviranju kontrole sprovođenja propisa na svim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.


Od Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta Bosne i Hercegovine traženo je da se, u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, izvrši ažuriranje Registra akreditovanih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, odnosno Registra akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, u skladu sa odredbama važećih propisa.


Upućena je puna podrška Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske i Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta Bosne i Hercegovine u procesu podnošenja zahtjeva za sticanje statusa punopravnog članstva u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), te poziva da se intenziviraju sve aktivnosti u tom smislu.


Pozvano je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da, u skladu sa svojim nadležnostima i u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima u Bosni i Hercegovini, intenzivira aktivnosti oko utvrđivanja i donošenja kvalifikacionog okvira za Bosnu i Hercegovinu.


Skupština Rektorske konferencije Republike Srpske pozvala je nadležne obrazovne vlasti i institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da kroz direktnu komunikaciju sa partnerskim institucijama u zemljama u regionu, prije svega u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, preduzmu sve aktivnosti koje bi dovele do iznalaženja rješenja problema vrednovanja visokoškolskih isprava u zemljama regiona koje su stečene u Republici Srpskoj, odnosno, Bosni i Hercegovini.


Na sjednici je usvojen finansijski plan za narednu i finansijski izvještaj za prošlu godinu.


Predsjedavanje Rektorskom konferencijom od februara 2022. godine preuzeo je Panevropski univerzitet „Apeiron“, a rektor, prof. dr Sanel Jakupović imenovan je za predsjedavajućeg.


Punopravni članovi Rektorske konferencije su rektori osam javnih i privatnih licenciranih univerziteta u Republici Srpskoj.8. maj 2023. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs