O AUTIZMU, KOVIDU, INKLUZIJI, SPORTU, INVALIDITETU I BARIJERAMA NA “APEIRONU” ĆE GOVORITI 100 AUTORA

Najava sport


O AUTIZMU, KOVIDU, INKLUZIJI, SPORTU, INVALIDITETU I BARIJERAMA NA “APEIRONU” ĆE GOVORITI 100 AUTORASutra međunarodni naučni skup “Sportske nauke i zdravlje”„Vrlo aktuelnim temama, a jedna od njih se tiče autizma i istraživao ju je profesor Perrotta Francesco, kolega iz Italije, počinjemo trinaestu međunarodnu naučnu konferenciju ”Sportske nauke i zdravlje“, 16. marta, online, u 10.30 časova. Rad i izlaganja nastavljamo i dan kasnije u 10 časova“, kazao je prof. dr Velibor Srdić, predsjednik Organizacionog odbora Konferencije i dekan Fakulteta sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“.

Organizator naučnog skupa je Panevropski univerzitet‘’Apeiron’’ Banja Luka i njegove članice, Fakultet sportskih nauka i Fakultet zdravstvenih nauka.

Sa 46 referata na konferenciji će učestvovati više od stotinu domaćih i autora iz Italije, Slovenije, Ukrajine, Kazahstana, Španije, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i na taj način će dati doprinos aktuelnim temama u oblasti sporta i zdravlja.

Prvi uvodničar, prof. dr sc Ivan Prskalo, sa Sveučilišta iz Zagreba, Učiteljskog fakulteta, katedre za kineziološku edukaciju govoriće o „Savremenom školskom fizičkom vaspitanju u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine“.


„Tri su tematske oblasti naučnog skupa – sport i zdravlje, fizičko vaspitanje i školski sport, trenažna tehnologija u sportu i prvenstveno se bave povezanošću sporta i zdravlja čovjeka. Ove godine bavimo se kovidom, inkluzijom, barijerama osoba s invaliditetom, oporavkom u sportovima, kompetencijama nastavnika i mnogim drugim vrlo interesantnim temama, rekao je profesor Osmo Bajrić, predsjednik Programskog odbora.

Za drugi dan Konferencije predviđene su poster prezentacije studenata Fakulteta sportskih nauka: Sare Obradović na temu „Artikulacija nastavnog časa“, Dragane Svitlice – „Košaraka u invalidskim kolicima“ i Marine Makivić koja će prikazati temu „Fizička priprema tenisera“.


Konferencija je uvrštena u rang listu kategorisanih skupova Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske kao naučni skup sa međunarodnim učešćem.

Suorganizatori naučnog skupa su Nacionalni pedagoški univerzitet iz Kazahstana, Pedagoški univerzitet Lipeck iz Rusije, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad i Sportska akademija Gerlev, Danska.

Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.


Panevropski univerzitet dva puta godišnje izdaje i međunarodni časopis „Sportske nauke i zdravlje“koji je indeksiran u više međunarodnih citatnih baza, a Elsevier Scopus i Erih plus su neke od njih.
Banja Luka, 15. mart 2023. godina

Služba za odnose sa javnošću

Related Blogs