POZIVNO PISMO MEĐUNARODNE KONFERENCIJE “NOVO I TRADICIONALNO U TRANSLATOLOGIJI I NASTAVI RUSKOG JEZIKA KAO STRANOG”POZIVNO PISMO MEĐUNARODNE KONFERENCIJE “NOVO I TRADICIONALNO U TRANSLATOLOGIJI I NASTAVI RUSKOG JEZIKA KAO STRANOG”
Pozivamo Vas da učestvujete na međunarodnoj naučnoj konferenciji «Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog».


Datum održavanja:

12 – 13. april 2024.


Mjesto održavanja:

Banja Luka (Bosna i Hercegovina)


Za učešće na konferenciji neophodno je do 25.02.2024. g. poslati na adresu apeiron.konferencija@apeiron-edu.eu :


  1. prijavu (prema obrascu)
  2. materijale referata
  3. dvije skenirane recenzije оd stručnjaka u relevantnoj naučnoj oblasti (prema obrascu)

Kontakt osoba: doktor filoloških nauka, docent Šuklin Aleksandr Arkadjevič, apeiron.konferencija@apeiron-edu.eu


KOMPLETAN DOKUMENT O KONFERENCIJI MOŽETE POGLEDATI – OVDE

Related Blogs