PROFESOR IZ POLJSKE SUTRA ĆE ODRŽATI EDUKACIJU I RADIONICU ZA AKDEMSKO OSOBLJEPROFESOR IZ POLJSKE SUTRA ĆE ODRŽATI EDUKACIJU I RADIONICU ZA AKDEMSKO OSOBLJE
Profesor Marcin Szplit, sa partnerskog univerziteta Jan Kochanowski u Kielceu iz Poljske će u srijedu, 22.05.2024. godine u sali A2 sa početkom u 12 časova održati edukaciju i radionicu za akademsko osoblje Panevropskog univerziteta na temu ‘’Istraživanja u IT sistemima i razvoj strategija’’. Pozivaju se svi zainteresovani profesori iz oblasti ekonomskih i informacionih nauka koji žele da saznaju više o navedenim temama da prisustvuju ovoj radionici.
21. maj 2024. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs