AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BIH OBJAVILA JAVNI POZIV STUDENTIMA ZA FERIJALNI RAD U SR NJEMAČKOJAgencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje


JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA


za dostavljanje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2024. godini
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2024. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.


Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/i univerziteta u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija.


Ostali uvjeti:


 • vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,
 • raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studentice/i se ne bi trebale/i ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi
 • spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.
 • prethodno radno iskustvo je prednost

Prijava treba da sadrži sljedeće:


 1. Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom studentice/studenta,
 2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš);
 3. Dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom fakulteta;
  (Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.);
 4. Uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet na njemačkom ili engleskom jeziku. Ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja;
 5. Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom);
 6. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

Način podnošenja prijava:

Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta preporučeno poštom na sljedeći način:


 • studentice/i univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu fakulteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • studentice/i univerziteta u Republici Srpskoj prema sjedištu fakulteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2024“


Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 19.2.2024. godine.


Napomena: Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studenticama/studentima.


Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.


Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Info – Ferienbeschäftigung, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.


Kontakt:

tel.: 033/560 354

E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba


DOKUMENTI

Dopis Univerzitetima

Bewerbungsbogen-1

info-ferienbeschaeftigung_ba015405-1

b-immatrikulation-en_ba015238-1

Related Blogs