JOŠ JEDAN PRIMJER RUSIJE U KOJOJ SU UNIVERZITETI OTVORILI VRATA DIPLOMI NAŠIH STUDENATA

Indiana Pejic

Pitate se gdje je priznata diploma Panevropskog univerziteta?

Indiana Pejić doktorirala je u Moskvi, na Ruskom univerzitetu Družba naroda, smjer Istorija međunarodnih odnosa. Na istom Univetzitetu završila je 3 magistrature na katedri Međunarodnih odnosa, katedri Lingvistike i katedri Psihologije, i sve to pod pokroviteljstvom stipendija ruske Vlade.

Svoje prve akademske korake i osnovu svega što će dalje nadograđivati, napravila je na Univerzitetu “Apeiron”. Indiana je završila osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu pravnih nauka i Fakultetu filoloških nauka – Ruski jezik. Upravo kao student Fakulteta pravnih nauka, kako Indiana uvijek ističe, imala je sreću da upozna profesore Larisu i Branimira Čović, koji su je još tada ohrabrivali na svojim predavanjima na predmetu Komunikologija. Ubrzo nakon toga na našem Univerzitetu osnovan je Fakultet filoloških nauka i Indiana je bila prva generacija studijskog programa Ruski jezik.

Kao studentkinja, Indiana je bila uključena u svaki događaj koji je, na bilo koji način bio vezan za njen fakultet, u nastavi i van nje. Aktivnosti su bile brojne. Bila je predstavnik Fakulteta filoloških nauka Univerziteta “Apeiron” na međunarodnim festivalima ruskog jezika i najdirektniji učesnik manifestacija na Univerzitetu posvećenim ruskim velikanima i besmrtnim imenima svjetske književnosti, a koje su Fakultet i njegov dekan, Larisa Čović, njegovali kao tradiciju.

Panevropski univerzitet omogućio je Indiani učešće u razmjeni i odlazak u Moskvu na Ruski univerzitet prijateljstva naroda, na kojem je boravila godinu dana. Usavršavanje ruskog jezika i kompletan naučni put koji je prošla za to vrijeme u Rusiji bili su neprocjenjivi, kako danas ističe, i upravo tada je i sazrela odluka da se Rusiiji vrati – doktoratom završi akademski put i tamo zasnuje porodicu.