STUDENTI APEIRONA DOBILI PO 1000 KM I MOGUĆNOST PRAKSE U NJEMAČKOJ OD KOMPANIJE HOUSE OF JOBS

HOUSE-OF-JOBS-1

Njemačka kompanija House of Jobs tokom boravka na Univerzitetu “Apeiron”, krajem oktobra, dodijelila je tri stipendije u iznosu od 1000 KM studentkinjama Fakulteta zdravstvenih nauka i tri stipendije učenicima SŠC GEMIT APEIRON koji će učestvovati u programu plaćene prakse u njemačkim klinikama i domovima zdravlja.

Rektor Univerziteta „Apeiron“, akademik Zoran Ž. Avramović i direktor kompanije House of Jobs Markus Renz 26. oktobra potpisali su sporazum o saradnji i tom prilikom studentima i srednjoškolcima prezentovan je program TO THE TOP – WITH HOUSE OF JOBS. Sa njemačkom kompanijom sporazum je potpisao i SŠC “GEMIT-APEIRON”.

Kroz ovaj program, tokom naredne akademske godine, studenti Fakulteta zdravstvenih nauka i informacionih tehnologija, ali i učenici SŠC GEMIT-APEIRON imaju mogućnost stipendiranja, plaćene nastave njemačkog jezika, učešća u plaćenoj stručnoj praksi u Njemačkoj, pomoć pri nostrifikaciji diplome, zaposlenje u struci i praćenje profesionalnog razvoja u SR Njemačkoj.

Prijave na program se primaju tokom cijele godine putem web stranice:
https://apeiron-uni.eu/wp-content/uploads/tothetop/.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Centru za vođenje karijere.

Služba za odnose sa javnošću

Blog Attachment