KVALIFIKACIJSKI OKVIR BIH U SKLADU SA EVROPSKIM UZ POMOĆ ECSA-e

Okrugli-sto-kvalifikacioni-okvir

Održan okrugli sto na temu „Prilagođavanje obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine evropskom kvalifikacijskom okviru“

U organizaciji Fakulteta poslovne ekonomije, a u okviru projekta Evropske unije “Experiences of Slovenia and Croatia to support Accession of Bosnia and Herzegovina to the EU” (ESCA BiH), početkom jula održan je okrugli sto na temu „Prilagođavanje obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine evropskom kvalifikacijskom okviru“.

“Namjera Evropske Unije i zemalja kao što je Hrvatska je da se pomogne Bosni i Hercegovini u što boljoj pripremi, uvođenju i harmonizaciji kvalifikacijskog okvira u skladu sa evropskim”, poručio je predsjednik ECSA-e BIH (Asocijacija za studije evropske zajednice u BiH) i moderator okruglog stola prof. dr. Vinko Kandžija.

Prof. dr Sanel Jakupović, dekan Fakulteta poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta naglasio je da su Osnove kvalifikacijskog okvira u BiH početni dokument narednog procesa izgradnje i uspostavljanja kvalifikacijskog okvira u BiH, a na temeljima Evropskog kvalifikacijskog okvira.

“To je okvir u kom svaka kvalifikacija stečena u BiH ima svoje mjesto. U njegovom središtu su ishodi učenja, kompetencije stečene i dokazane nakon učenja, pri čemu sam postupak učenja nije ključan, jer je ishod provjeren. Neophodno je obezbijediti adekvatnu obuku nastavnika na visokoškolskim ustanovama i drugim nivoima obrazovanja, u odnosu na ishode učenja”, naglasio je dekan Jakupović i dodao da bi i tržište rada trebalo da učestvuje u kreiranju ishoda učenja, kavifikaciji i standardizaciji zanimanja, dodao je dekan Jakupović.

Služba za odnose sa javnošću