MA VALENTINA ĐORIĆ SA EDUCONS UNIVERZITETA ODRŽALA RADIONICU NAŠIM STUDENTIMA

Valentina ĐorićMa Valentina Đorić sa Educons univerziteta održala radionicu našim studentima
Kroz ERASMUS + program nastavljamo razmjenu nastavnog osobljaValentina Đorić, nastavnik engleskog jezika Fakulteta za sport i psihologiju Univerziteta “Educons” u Novom Sadu, 20. aprila održala je radionicu studentima Panevropskog univerziteta na temu “Conversation Skills and Vocabulary Building”.

Posjeta naše gošće, u periodu od 18. do 22. aprila organizovana je u okviru razmjene osoblja programa ERASMUS+.


Podsjećamo, “Apeiron” i Univerzitet Educons prošle godine potpisali su Ugovor o saradnji u okviru Erasmus+ programa, koji obuhvata razmjenu studenata, akademskog i neakademskog osoblja sa Fakulteta informacionih, pravnih, sportskih i filoloških nauka te sa Fakultetom poslovne ekonomije.25. april 2023. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs