MINISTARSTVO NOVČANOM PODRŠKOM NAGRADILO KVALITET NAUČNIH ČASOPISA UNIVERZITETA “APEIRON”

DSC_0120

Ministarstvo novčanom podrškom nagradilo kvalitet naučnih časopisa Univerziteta “Apeiron”Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske sa novim rukovodstvom, na samom kraju sad već stare 2022. godine odobrilo je finansijska sredstva za sufinansiranje pet naučnostručnih časopisa Panevropskog univerziteta „Apeiron“.


Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, Quality of Life, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije EMC Review, Journal of information Technology and Applications – JITA te Sportske nauke i zdravlje časopisi su za koje je odobren novac. Ministarstvo je u oktobru mjesecu raspisalo konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija i svi časopisi koje je Panevropski univerzitet „nominovao“ zadovoljili su kriterijume iz Pravilnika o publikovanju naučnih publikacija. Ministarstvo je i u prethodnim godinama sufinansiralo naše časopise koji se nalaze na rang listi kategorisanih časopisa u Republici Srpskoj. EMC Review i Quality of Life sa po 30 bodova nalaze se u prvoj kategoriji.


Međunarodni časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije EMC Review je indeksiran u bazi podataka ESCI (WoS), nekadašnja Thomson Reuters baza, a časopis Sportske nauke i zdravlje indeksiran je u Scopus-u i više međunarodnih citatnih baza. Podsjećamo, na Panevropskom univerzitetu 2008. godine osnovan je Naučnoistraživački institut te sve o naučnostručnim časopisima, međunarodnim konferencijama, projektima i istraživanjima možete pogledati na stranici Instituta https://institut.apeiron-uni.eu/
17. januar 2023. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs