NAUČNI SKUP “APEIRONA” OKUPIO UČESNIKE OD NOVOSIBIRSKA DO JUŽNE AFRIKE

2 (1)

27. septembar 2023. godinaNAUČNI SKUP “APEIRONA” OKUPIO UČESNIKE OD NOVOSIBIRSKA DO JUŽNE AFRIKE
„Uvođenje dronova u redovni avionski saobraćaj“ je tema koja otvara 15. ITeO
Naučna konferencija Univerziteta „Apeiron“ Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO 2023, koja je na listi COPERNIKUS bodovana sa 100 poena, biće održana 29. septembra (petak) u 11 časova.


Za konferenciju su bila prijavljena 64 rada. Programski odbor je strogom selekcijom, a na prijedlog Recenzentskog odbora, u program rada uvrstio 33 rada. Dominiraju radovi sa tematikom iz vještačke inteligencije, primjene IT u saobraćaju, softverskog inženjeringa i, naravno, primjene IT u obrazovanju.


Uvodni referat na aktuelnu temu,”Uvođenje dronova u redovni avionski saobraćaj” predstaviće Dragica Stanković, menadžer kompanije EUROCONTROL iz Brisela.


Na čelu Naučnog odbora konferencije je akademik i naš profesor Zoran Avramović, dobitnik zlatne medalje Ruske akademije nauka za doprinos elektrotehnici i redovni i digitalni profesor Ruskog Nacionalnog naučnoistraživačkog univerziteta – HSE.

ITeO je naučni skup sad već prepoznatljiv od strane svjetskog naučnog miljea IT oblasti, budući da je u prethodnih četrnaest godina okupljao učesnike iz mnogih zemalja svijeta i dao preko 500 naučnoistraživačkih radova.

ITeO i njegov tim godinama nastoje da upoznaju svoje učesnike sa uticajem naprednih ICT u elektronskom obrazovanju, formalnom i neformalnom, kao i sa primjenom informacionih tehnologija u svim sferama života.

Autori ove Konferencije dolaze iz Rusije (najveći broj), Ukrajine, Nemačke, Južne Afrike, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine.

Imponuje nam učešće akademika Akademije naka i umetnosti Republike Srpske (ANURS), koji su dostavili značajne radove za prezentovanje.


Banja Luka, 28. septembar 2023.godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs