DANISLAV DRAŠKOVIĆ NOVI DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA

Untitled


DANISLAV DRAŠKOVIĆ NOVI DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETARektor Univerziteta “Apeiron‘‘ prof. dr Sanel Jakupović imenovao je prof. dr Danislava Draškovića za novog dekana Saobraćajnog fakulteta, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća i na mandatni period od 4 godine. Dosadašnji dekan Tomislav Vujinović kome je istekao mandat, imenovan je za prodekana za nastavu Saobraćajnog fakulteta.


Profesor Drašković sa studentima Panevropskog univerziteta godinama unazad radi na predmetima saobraćajnog i transportnog inženjerstva.


Osnovni studij završio je 1986. godine na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a magistarski 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu, na kojem je 2011. godine odbranio i doktorsku disertaciju ‘’Koncesije u javnom gradskom prevozu putnika’’. U oblasti saobraćajnog inženjerstva ponovo doktorira 2013. godine na Saobraćajnom fakultetu u Travniku. Autor je 4 univerzitetska udžbenika i jedne monografije iz područja saobraćajnog inženjerstva, jednog Priručnika iz bezbjednosti saobraćaja, a recenzent je na destine naučnih i stručnih radova i više univerzitetskih udžbenika, sa preko 30 originalnih naučnih i preglednih radova iz oblasti saobraćaja i logistike, objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima, kao i preko 50 stručnih radova iz oblasti saobraćaja i logistike. Do sada je učestvovao u 18 međunarodnih i domaćih projekata u oblasti planiranja, projektovanja i bezbjednosti saobraćaja. Uradio je preko 1500 sudskih vještačenja i ekspertiza iz oblasti saobraćajnih nezgoda i šteta u saobraćaju. Od 2016. godine uređuje i organizuje stručno usavršavanje u oblasti obrazovanja instruktora vožnje, predavača i ispitivača u procesu osposobljavanja vozača. Jedan je od osnivača i trenutno aktuelni glavni urednik naučnog časopisa ‘’Traffic and transport theory and practice – tttp’’ koji je našao mjesto u citatnoj bazi podataka – Copernikus. U okviru kompetencija posjeduje licencirane vještine: predavača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), ispitivača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), vještačenja uzroka saobraćajne nezgode, vještačenja visine štete na vozilima, izrade dokumentacije prostornog uređenja, izrade tehničke dokumentacije – faza saobraćajne signalizacije i nadzor, revizije tehničke dokumentacije – faza saobraćajne signalizacije i nadzora, revizije bezbjednosti puta/Road Safety auditor (RSA), provjere bezbjednosti puta (Road Safety auditor (RSI). Član je Podoodbora za transport, energetiku, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj Bosne i Hercegovine (ispred Republike Srpske) u razgovorima pri EU. Član je komisije za provođenje ispita za vještake saobraćajne struke. Član je Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske. U periodu od 2001. do 2021. godine obavljao je funkciju Glavnog republičkog saobraćajnog inspektora u Vladi Republike Srpske.


Blog Attachment

Related Blogs