ODLUKA O OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKUODLUKA O OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU
U skladu sa odredbom člana 149 stav 2. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske organizovaće se oktobarski ispitni rok, sa mogućnošću polaganja u jednom ispitnom terminu’


Oktobarski ispitni rok organizovće se u periodu od 2. do 15. oktobra, a studenti su dužni u periodu od 20. do 25. septembra, u Studentskoj službi da prijave ispite koje će polagati u oktobarskom ispitnom roku .


Raspored zakazanih ispitnih termina biće objavljen 29. septembra na web-sajtu i oglasnoj ploči Univerziteta.Kompletan dokument možete preuzeti OVDE

Related Blogs