POČETAK AKADEMSKE GODINE

Akademska godina za studente prve godine počinje u ponedjeljak 5. oktobra 2020., a akademska godina za studente II, III i IV godine počinje 2. novembra.


Rasporedi predavanja:

Fakultet poslovne ekonomije

Fakultet pravnih nauka

Fakultet informacionih tehnologija

Fakultet sportskih nauka

Fakultet zdravstvenih nauka

Fakultet filololoških nauka

Saobraćajni fakultet


Preuzmite Higijensko tehničke sanitarne i epidemiološke mjere na PU za školsku 2020/21