POZIV ZA UČEŠĆE NA INTERNATIONAL TRAINING & TEACHING WEEK

obavjestenje

POZIV ZA UČEŠĆE NAINTERNATIONAL TRAINING & TEACHING WEEK

22.05. – 26.05.2023.

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA LJUBLJANAKancelarija za Međunarodnu saradnju objavljuje poziv za učešće na International training & teaching week koji će se održati od 22.05. – 26.05.2023.na Visokoj poslovnoj školi u Ljubljani u okviru realizacije Erasmus+ programa K107.


Tokom ovog događaja bit će organizovana predavanja, seminari, radionice za akademsko i administrativno osoblje i konferencija ECCME (https://www.vspv.si/eecme-conference-5th).


Radionice i predavanja se održavaju na engleskom jeziku, svi troškovi puta i boravka u Ljubljani su pokriveni od strane organizatora.


Na ovaj poziv može da se javi akademsko osoblje (iz oblasti menadžmenta, marektinga, preduzetništva i poslovne informatike) i administrativno osoblje


Molimo Vas da svoje prijave do 17.02.2024. pošaljete mailom na mail adresu erasmus@apeiron-edu.eu

Related Blogs