RADIONICA ZA AKADEMSKO OSOBLJE “INTERNACIONALIZACIJA KURIKULUMA”

RAdionica


RADIONICA ZA AKADEMSKO OSOBLJE

“INTERNACIONALIZACIJA KURIKULUMA”U okviru ERASMUS+ programa međunarodne razmjene prof.dr.Katarina Aškerc s Visoke poslovne škole u Ljubljani. 30. i 31. marta će na našem Univerzitetu za akademsko osoblje održati radionicu pod nazivom :


’Internacionalizacija kurikuluma’’.


Navedena radionica će se održati u amfiteatru “A-2”, na srpskom i engleskom jeziku, od 13:00 do 14:30 časova.


Ovim putem pozivamo akademsko osoblje Panevropskog univerziteta Apeiron (odgovorne nastavnike i saradnike) da učestvuju na ovoj izuzetno značajnoj stručnoj radionici, te da u svrhu efikasnog rada na radionicu donesu silabuse predmeta koji su im povjereni u tekućoj akademskoj 2022/23. godini na našoj ustanovi.


Molimo Vas da potvrdu Vašeg učešća (ili opravdanog odsustva) na radionici dostavite na email: anja.d.dragojevic@apeiron-edu.eu
Banja Luka, 16. mart 2023. godina

Služba za odnose sa javnošćuPREUZMITE AGENDU
Related Blogs