REKTOR PANEVROPSKOG UNIVERZITETA „APEIRON“ NA PRVOM RADNOM SASTANKU ERASMUS+ MOBILNOSTI NA UNIVERZITETU U PESKARI

Studente, profesore i administartivno osoblje „APEIRONA“ očekuju značajni programi razmjene sa italijanskim državnim Univerzitetom Gabriele D'Annunzio Chieti-Pescara u periodu 2024-2027


Pescara-Chieti (Italija), 11.decembar 2023.godineRektor Panevropskog univerziteta „APEIRON“ prof.dr Sanel Jakupović započeo je 11.decembra 2023.godine višednevnu posjetu italijanskom državnom Univerzitetu Gabriele D'Annunzio Chieti-Pescara (Ud'A) u okviru prvog radnog sastanka (kick off meeting) Erasmus+ programa mobilnosti. Tom prilikom sastao se sa rektorom Ud'A prof.dr.Liborio Stuppia i njegovim saradnicima za međunarodne odnose i Erasmus programe saradnje.


Na sastanku u Italiji učestvuje 30 predstavnika visokoškolskih ustanova iz 15 zemalja koji su (Erasmus+) partneri Univerzitetu u Peskari. Iz Bosne i Hercegovine, pored Panevropskog univerziteta „APEIRON“, učestvuju i predstavnici Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Internacionalnog Burč univerziteta Sarajevo.


U toku radne sedmice na sastancima će se razgovarati o modalitetima programa razmjene studenata, akademskog i administrativnog osoblja između univerziteta partnera iz 15 zemalja i Univerziteta Gabriele D'Annunzio u sljedeće 3 godine (2024-2027), izjavio je rektor prof.dr Sanel Jakupović i naglasio da Univerzitet „APEIRON“ iskazuje zainteresovanost za programe odlazne i dolazne mobilnosti u područjima zdravstvenih, ekonomskih, poslovnih, pravnih i pedagoških nauka.


Univerzitet ‘Gabriele d’Annunzio’ (Ud'A) je osnovan 1965.godine. Sastoji se od 14 fakulteta (odsjeka/departmana) i 3 škole: Odsjek za psihologiju; Medicinski fakultet i zdravstvene nauke:Odsjek za medicinu i nauke o starenju; Odsjek za neuronauku, imidžing i kliničke nauke; Odjeljenje za psihološke, zdravstvene i teritorijalne nauke- Katedra za medicinske, oralne i biotehnološke nauke; Katedra za inovativne tehnologije u medicini i stomatologiji; Škola ekonomskih, poslovnih, pravnih i socioloških nauka; Odjeljenje za ekonomiju-Odsjek za pravne i društvene nauke; Škola humanističkih nauka; Odsjek za književnost, umjetnost i društvene nauke – Katedra za savremene jezike, književnosti i kulture; Odsjek za arhitekturu; Odsjek za poslovnu administraciju; Zavod za farmaciju; Odsjek za inženjerstvo i geologiju; Katedra za filozofske, pedagoške i ekonomsko-kvantitativne nauke.


Studij na Ud'A se izvodi na dva kampusa – u gradiću Kieti (Chieti) gdje se nalazi rektorat i generalna direkcija i gradu Peskara (Pescara). Na univerzitetu studira preko 27.000 studenata na prvom i drugom ciklusu.


Služba za odnose s javnošću

Panevropskog univerziteta „APEIRON“

Related Blogs