REKTORSKA KONFERENCIJA REPUBLIKE SRPSKE DOBILA NOVO RUKOVODSTVO

1 (7)


REKTORSKA KONFERENCIJA REPUBLIKE SRPSKE DOBILA NOVO RUKOVODSTVO


Novi predsjednik Rektorske konferencije prof.dr Milan Kulić, rektor Univerziteta Istočno Sarajevo, njegov zamjenik prof. dr Sanel Jakupović, rektor Panevropskog univerziteta „Apeiron“
Na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ u Banjoj Luci je 28. februara 2024. godine održana 41. redovna sjednica Rektorske konferencije Republike Srpske na kojoj su razmatrana brojna pitanja, među kojima i izbor novog rukovodstva Rektorske konferencije, finansijski izvještaj za prošlu godinu, kao i pitanja iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju.


Na sjednici je izabrano novo rukovodstvo Rektorske konferencije na mandatni period dvije godine (1.3.2024. – 28.2.2026.). Prof. dr Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu izabran je za novog predsjednika Rektorske Konferencije Republike Srpske, dok je za zamjenika predsjednika izabran prof. dr Sanel Jakupović, rektor Panevropskog univerziteta „Apeiron“ iz Banje Luke. Rektor Jakupović je u protekle dvije godine, koliki je bio mandatni period, vršio funkciju predsjednika Rektorske Konferencije Republike Srpske. Za generalnog sekretara Rektorske konferencije je imenovana Ravijojla Đuričić, generalni sekretar Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Članovi RKRS su usvojili finansijski izvještaj za prošlu godinu.


Prof.dr Biljana Vojvodić, direktor Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske i doc. dr Stevo Škrbić, zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine informisali su članove Rektorske konferencije Republike Srpske o pitanjima akreditacije i upisa u nadležne registre za studijske programe visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj u periodu od stupanja na snagu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH do perioda dobijanja prve akreditacije.
Banja Luka, 28.02.2024.

Služba za informisanje RKRS


Related Blogs