SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SVI STUDIJSKI PROGRAMI UNIVERZITETA „APEIRON“ IMAJU POČETNU AKREDITACIJU ILI REAKREDITACIJU I ROK VAŽENJA JE KOLIKO I AKREDITACIJA USTANOVESaopštenje za javnostSVI STUDIJSKI PROGRAMI UNIVERZITETA „APEIRON“ IMAJU POČETNU AKREDITACIJU ILI REAKREDITACIJU I ROK VAŽENJA JE KOLIKO I AKREDITACIJA USTANOVE
U cilju pravilne informisanosti javnosti u vezi sa akreditacijom studijskih programa Panevropskog univerziteta „Apeiron” dajemo sledeće saopštenje


Panevropski univerzitet „Apeiron” je reakreditovan 24.11.2023. godine i akreditacija važi do 24.11.2028. godine. Svi studijski programi Panevropskog univerziteta „Apeiron” imaju početnu akreditaciju ili reakreditaciju i rok važenja je koliko i akreditacija ustanove.


Postupak reakreditacije svih studijskih programa je počeo podnošenjem zahtjeva za akreditaciju 2020. i 2021. godine i još uvijek je u toku. Uzimajući u obzir veliki broj studijskih programa i ograničene kapacitete Agencije za visoko obrazovanje, sa Agencijom je dogovoreno da se studijski programi akredituju u grupama/klasterima.


To je razlog zašto su pojedini studijski programi akreditovani u prvoj grupi zajedno sa institucijom, a pojedini uključeni u zahtjev za klastersku akreditaciju.


Dakle, na Panevropskom univerzitetu ni jedan studijski program nije neakreditovan.
22. januar 2024. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs