STUDENT SA UNIVERZITETA EDUCONS KOD NAS ĆE PROVESTI CIJELI LJETNI SEMESTAR

Student iz Novog Sada

Student sa Univerziteta Educons kod nas će provesti cijeli ljetni semestarDanilo Marković iz Novog Sada, student univerziteta Educons na Panevropski univerzitet “Apeiron” došao je kroz Erasmus +, program razmjene studenata i to na Fakultet informacionih tehnologija.


Kod nas će Danilo provesti cijeli ljetni semestar, a o svim bitnim pitanjima razgovarao je sa dekanom, prof. dr Brankom Latinovićem i prodekanom, prof. dr Željkom Stankovićem u petak, 3. marta.


“Apeiron” i Univerzitet Educons prošle godine potpisali su Ugovor o saradnji u okviru Erasmus+ programa, koji obuhvata razmjenu studenata, akademskog i neakademskog osoblja sa Fakulteta informacionih, pravnih, sportskih i filoloških nauka te sa Fakultetom poslovne ekonomije.Banja Luka, 8. mart 2023. godine

Služba za odnose sa javnošću

Related Blogs