STUDENTIMA SERTIFIKATI I ZA ZAVRŠEN DRUGI MODUL “C++”

Certifikati C++


Studentima sertifikati i za završen drugi modul „C++“
Studentima koji su pohađali sekciju programiranja organizovanu u okviru Inovacionog centra Univerziteta „Apeiron“ u subotu, 18. maja svečano su uručili certifikate prof. dr Negovan Stamenković, rukovodilac Inovacionog centra i Daniel Menićanin, rukovodilac sekcije programiranja.


Studenti su uspješno završili Osnove „C++“ programskog jezika, a krajem marta dobili su sertifikate za završen programski jezik “C”.
20. maj 2024. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs