UNIVERZITET “APEIRON” ČLAN KONZORCIJUMA PROJEKTA U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

Za SMEQA


Univerzitet „Apeiron“ član konzorcijuma projekta u okviru Erasmus+ programa
Panevropski univerzitet „Apeiron“ učestvuje u projektu Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of Quality Assurance System in Higher Education in Bosnia and Herzegovina ( SMEQA-ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3) koji finansira Evropska komisija, a budžet je 936 000 Eura.


Univerzitet u Zenici je koordinator projekta u kojem učestvuje još 18 institucija iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i EU – visokoškolske institucije iz BiH, nadležna ministarstva za obrazovanje, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske, visokoškolske institucije iz Slovenije i Hrvatske, Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske i Nacionalna agencija Republike Slovenije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.


Aktivnosti projekta koji traje tri godine fokusirane su na uspostavljanje mehanizma koordinacije i harmonizacije sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju kroz razvijanje modela akreditacije studijskih programa u RS i BiH, jačanje ljudskih kapaciteta u institucijama RS i BiH, unapređenja saradnje između institucija koje učestvuju u procesu akreditacije, razvijanju plana edukacije eksperata koji provode proces akreditacije u RS i BiH i sl. Poseban akcenat je stavljen na osnaživanje visokoškolskih institucija u RS i BiH za razvijanje internih procedura za osiguranje kvaliteta.


Na prvom sastanku održanom na Univerzitetu u Zenici u martu 2024. godine, formiran je upravni odbor konzorcijuma, a za predstavnika Panevropskog univerziteta izabrana je Elveldina Tatarević, pomoćnik direktora za pravna pitanja dok će u odboru za kvalitet Panevropski univerzitet predstavljati doc. dr Živana Kljajić, rukovodilac Centra za osiguranje kvaliteta.
April 2024. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs