VAŠIH PET MINUTA BIĆE VELIKI DOPRINOS PREVENCIJI BOLESTI ZAVISNOSTI
ANKETA ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Alkohol1


VAŠIH PET MINUTA BIĆE VELIKI DOPRINOS PREVENCIJI BOLESTI ZAVISNOSTI ANKETA
Nera Zivlak Radulović, profesor na Fakultetu zdravstvenih nauka Univerziteta “Apeiron” sa timom eksperata usmjerena je na prevenciju bolesti zavisnosti, naročito problematike konzumacije alkohola. Autori su ankete za koju vas molimo da izdvojite nekoliko minuta i budete od velike pomoći za naučnoistraživačke svrhe.


ANKETA:

https://forms.gle/wPcVCPR2LuaH1xGT9
Related Blogs