FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

*UČIMO ZA ŽIVOT*

 

Menadžment u zdravstvu :: Akademska zvanja

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) 
– 180 ECTS

  • Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 180 ECTS

 

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) 
– 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/ specijalističkog stepena

  • Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 240 ECTS

 

c/ Akademske master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije 
godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom master rada)

  • Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta zdravstvene zaštite - 300 ECTS
  • Master menadžmenta u zdravstvu i menadžmenta zdravstvene zaštite - 300 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja)

Saznajte više...

‹ prethodna strana