Poslovno pravo

Poslovno pravo
Starts from:November 9, 2020
Campus Location

Course Feature
Class Description

AKADEMSKA ZVANJA

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

  • Diplomirani pravnik poslovnog prava – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/lističkog stepena

  • Diplomirani pravnik poslovnog prava – 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja)


DEKAN FAKULTETA PRAVNIH NAUKA
    No team found.