ITEO I STUDENTI “APEIRONA” CIJENJENI SU U SVIJETU-PORUKA JE AKADEMIKA KUZMANOVIĆA

1 (3)

29. septembar 2023. godinaITeO i studenti „Apeirona“ cijenjeni su u svijetu – poruka je akademika Kuzmanovića
Održana konferencija koja je okupila istraživače od Rusije do Južne Afrike


„Punu podršku Akademije nauka i umjetnosti zaslužuje ovaj naučni skup i Zoran Avramović, prvi čovjek konferencije koja je izašla daleko u svijet, kazao je akademik Rajko Kuzmanović otvorivši 15. IteO, 29. septembra. Predsjednik je dodao da su, pored konferencije priznate u svijetu, tamo prepoznati i cijenjeni i studenti „Apeirona“.

Organizator IteO-a je Panevropski univerzitet i konferencija je na listi COPERNIKUS bodovana sa 100 poena.


„Trećina radova stigla je iz Rusije, od strane akademika, istraživača, profesora, inovatora i pronalazača. Bila su prijavljena 64 rada. Programski odbor je strogom selekcijom, a na prijedlog Recenzentskog odbora, u program rada uvrstio 33 rada“, naglasio je predsjednik Naučnog odbora konferencije, akademik i naš profesor Zoran Avramović. Podsjećamo, Avramović je dobitnik zlatne medalje Ruske akademije nauka za doprinos elektrotehnici i redovni i digitalni profesor Ruskog Nacionalnog naučnoistraživačkog univerziteta – HSE.

Pored Rusije, autori ove godine došli su i iz Ukrajine, Njemačke, Južne Afrike, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine.

Pokrovitelj konferencije je Akademija naka i umetjnosti Republike Srpske (ANURS).


Ovogodišnjom konferencijom dominirali su radovi sa tematikom vještačke inteligencije, primjene IT u saobraćaju, softverskog inženjeringa i, naravno, primjene IT u obrazovanju.


U proteklih 15 godina ITeO dao preko 500 naučnoistraživačkih radova.

Ovaj međunarodni naučni skup i njegov tim godinama nastoje da upoznaju svoje učesnike sa uticajem naprednih ICT u elektronskom obrazovanju, formalnom i neformalnom, kao i sa primjenom informacionih tehnologija u svim sferama života.


Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs