MEĐUNARODNI ČASOPIS AIJES POZIVA PROFESORE I ISTRAŽIVAČE “APEIRONA” DA DOSTAVE NAUČNOISTRAŽIVAČKE RADOVE ZA NAREDNI BROJMEĐUNARODNI ČASOPIS AIJES POZIVA PROFESORE I ISTRAŽIVAČE “APEIRONA” DA DOSTAVE NAUČNOISTRAŽIVAČKE RADOVE ZA NAREDNI BROJ
Časopis se izdaje u Rumuniji i Sloveniji, a naša doc. dr Živana Kljajić član je uredništva.


AIJES obuhvata oblasti opše ekonomije, menadžmenta, marketiga, turizma, računovodstva, finansija itd.


ROK ZA PREDAJU 12. novemabar 2023. god.


Sve informacije na AIJES journalDOKUMENTI


1. Uputstvo za podnošenje


2. Instrukcije za pisanje radovaRelated Blogs