NA APEIRONU ODRŽANA 39. SJEDNICA REKTORSKE KONFERENCIJE REPUBLIKE SRPSKE

rektorska novo

NA APEIRONU ODRŽANA 39. SJEDNICA REKTORSKE KONFERENCIJE REPUBLIKE SRPSKETeme posvećene razvoju visokog obrazovanja okupile rektore u Banjoj LuciNa 39. redovnoj sjednici Rektorske konferencije Republike Srpske (RKRS) kojom predsjedava Univerzitet „Apeiron“, održanoj u utorak, 15. novembra 2022.g., imenovan je novi generalni sekretar Elveldina Tatarević. Odluka o imenovanju donesena je zbog odlaska u penziju Jelene Davidović, koja je vršila ovu funkciju u prethodnom periodu. Od 1.oktobra 2022. godine Elveldina je generalni sekretar i Panevropskog univerziteta „Apeiron“.


Predsjedavajući Rektorske konferencije prof. dr Sanel Jakupović rekao je da su na sjednici, između ostalog, dogovarani detalji u vezi sa okruglim stolom sa Rektorskom konferencijom Srbije-KONUS, koji će se organizovati u skorom periodu.


– Na sjednici je usvojen prijedlog sporazuma između RKRS i KONUS-a. Usvojili smo prijedlog o izradi web stranice Rektorske Konferencije, s obzirom na to da su se sve informacije do sada plasirale putem internet stranica univerziteta koji je u datom trenutku predsjedavao Konferencijom, naglasio je profesor Jakupović, rektor Panevropskog univerziteta „Apeiron“. Dodao je da se na sjednici podržao prijedlog studenata Univerziteta u Banjoj Luci o osnivanju studentske neprofitne organizacije „Erasmus Student Network“ Banja Luka.


Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine prof. dr Enes Hašić govorio je o donošenju preporuke ove Agencije za izradu zajedničkog modela akreditacije studijskih programa u BiH.


Rektorska konferencija Republike Srpske je podržala napore nadležnih obrazovnih vlasti i agencija na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i ponudila dodatnu stručnu pomoć.


Podsjećamo, predsjedavanje Rektorskom konferencijom od februara 2022. godine preuzeo je Panevropski univerzitet „Apeiron“, a rektor, prof. dr Sanel Jakupović imenovan je za predsjedavajućeg.


Punopravni članovi Rektorske konferencije su rektori osam javnih i privatnih licenciranih univerziteta u Republici Srpskoj.15. novembar 2022. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs