NA SASTANKU STRUČNJAKA AVORSA VAŽNOM ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA RS UČESTVOVAO I PREDSTAVNIK “APEIRONA”

AVORS_sastanak_decembar


Na sastanku stručnjaka AVORSA važnom za razvoj visokog obrazovanja RS učestvovao i predstavnik “Apeirona”
Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske AVORS 5. decembra organizovala je sastanak stručnjaka od izuzetne važnosti za visoko obrazovanje RS – „State Peer Counselling Meeting“, kojem su prisustvovali predsjednik Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta (ENQA), Douglas Blackstock, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje prof. dr Jelena Starčevič, predstavnici ostalih relevantnih institucija, a ispred Panevropskog univerziteta “Apeiron”, pomoćnik direktora za pravne poslove Elveldina Tatarević.


U nastojanju da ostvari status punopravnog člana u Evropskoj asocijaciji za obezbjeđenje kvaliteta (ENQA), AVORS učestvuje u projektu pod nazivom „Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u ispunjavanju Evropskih standarda i smjernica (ESG)“ kojim koordinira ENQA i sastanak je prva aktivnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u okviru projekta.
7. decembar 2023. godine

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs