ZAHVALJUJUĆI NAŠEM DOCENTU DALIBORU DRLJAČI, UNIVERZITET U TUNISU I “APEIRON” IDU U ZAJEDNIČKE PROJEKTE

Dalibor Drljača1.1


ZAHVALJUJUĆI NAŠEM DOCENTU DALIBORU DRLJAČI, UNIVERZITET U TUNISU I “APEIRON” IDU U ZAJEDNIČKE PROJEKTE
Univerzitet u Susu – Tunis (PMO University of Sousse) tokom avgusta ove godine organizovao je dvodnevnu radionicu: Kako napisati dobar prijedlog u okviru programa Horizon Europe i jedan od predavača bio je docent Univerziteta “Apeiron” dr Dalibor Drljača.


“Bila nam je čast što je međunarodni ekspert Dalibor Drljača učestvovao i sa ostalim timom predavača radionicu učinio ogromnim uspjehom”, poručili su organizatori iz Afrike, a Drljači je uručena i plaketa u znak zahvalnosti. Radionica podržana i od strane EURAXESS Africa, imala je za cilj da podstakne stručnost učesnika u pisanju prijedloga u okviru Horizon Europe.


Upravo je Drljača i otvorio put za saradnju Univerziteta u Susu i Panevropskog univerziteta “Apeiron” iz Banje Luke.


Saradnja će obuhvatiti zajedničke projekte dva univerziteta u oblasti obrazovanja i nauke, razmjenu nastavnog osoblja te razmjenu radova za naučne konferencije i časopise.
6. septembar 2023. godina

Služba za odnose sa javnošću


Related Blogs