REZULTATI ISTRAŽIVANJA NAŠEG FAKULTETA UPOZORAVAJU NA LOŠ UTICAJ SAVREMENOG NAČINA ŽIVOTA

Beba1

Rezultati istraživanja našeg fakulteta upozoravaju na loš uticaj savremenog načina života


Posturalni status djece izložen velikom rizikuDa se djeca sve manje kreću, a odmor koriste pasivno uz mikropokrete vezane uglavnom za tehničke aparate tipa video igrica i kompjutera te da je posturalni status djece izložen velikom riziku zaključak je istraživanja koje je u proteklom periodu proveo Fakultet sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“ .


Istraživanje pod nazivom „MONITORING FIZIČKOG I MOTORIČKOG RAZVOJA DJECE PREDŠKOLSKOG I MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA U GRADU BANJA LUKA“ organizovano je uz saglasnost Republičkog predagoškog zavoda Republike Srpske.

„Osnovni cilj bio je da se transverzalnom studijom utvrdi morfološko-motorički i posturalni status djece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta na teritoriji grada Banje Luke“ ističe prof. dr Osmo Bajrić, prodekan Fakulteta sportskih nauka.


Pored profesora Bajrića, istraživački tim su činili: prof. dr Velibor Srdić, prof. dr Senad Bajrić, prof. dr Velimir Vukajlvić, Ma Darko Božić, Ma Srboljub Vuković.


„Analizom smo utvrdili da je zastupljenost posturalnih poremećaja kod dječaka i djevojčica predškolskog uzrasta prisutna u značajnoj mjeri. Najveća izraženost posturalnih poremećaja utvrđena je na stopalu u vidu ravnog stopala (više od polovine ispitanog uzorka), zatim na kičmenom stubu i donjim ekstremitetima“ naglasio je prof. dr Velibor Srdić, dekan Fakulteta sportskih nauka. Dodaje da podaci upućuju na potrebu rane identifikacije posturalnih poremećaja zbog prijeke potrebe ranog formiranja i usvajanja tzv. „obrasca pravilnog držanja tijela“ koji treba da doprinese pravilnom rastu i razvoju djece, a kasnije i pozitivnom uticaju na njihovo zdravlje i kvalitet života.


Za potrebe istraživanja uzorak ispitanika činio je 681 ispitanik, od čega je 266 ispitanika predškolskog uzrasta (137 dječaka i 129 djevojčica) iz PU „Zvjezdica“ iz Banje Luke i 315 ispitanika mlađeg školskog uzrasta (146 dječaka i 169 djevojčica) iz sljedećih osnovnih škola: JUOŠ „Sveti Sava“, JUOŠ „Ivo Andrić“ i JUOŠ „Georgi Stojkov Rakovski”. Za utvrđivanje morfološkog statusa ispitanika primijenjen je set od 9 antropometrijskih mjera koje su mjerene u skladu sa uputstvima i preporukama Internacionalnog biološkog programa (IBP). Za utvrđivanje motoričkog statusa ispitanika primijenjen je set od 5 testova.

Za utvrđivanje posturalnog statusa ispitanika procjenjivani su poremećaji na kičmenom stubu i donjim ekstremitetima. Što se tiče morfološkog statusa dječaka i djevojčica predškolskog uzrasta rezultati pokazuju da su dječaci viši i nešto teži od djevojčica. Indeks tjelesne težine je takođe veći kod dječaka u odnosu na djevojčice,a mjere kožnih nabora i cirkularne dimenzionalnosti tijela imaju veće vrijednosti kod djevojčica u odnosu na dječake.


Motorički status – dječaci su superiorniji od djevojčica u testovima eksplozivne (skok u dalj iz mjesta) i statičke snage (izdržaj u zgibu) kao i testu brzine pokreta gornjih ekstremiteta (taping rukom), a djevojčice su superiornije u testovima ravnoteže (flamingo) i fleksibilnosti (dohvat u sjedu), što je prema onim koji su radili na istraživanju bilo i očekivano.


21.februar 2022.godine

Služba za odnose sa javnošću