Spisak specijalističkih radova branjenih na Panevropskom Univerzitetu "Apeiron"


GALERIJA , UNIVERZITET APEIRON

Upiši ključnu riječ u polje po kojem vršiš pretragu a zatim pritisni enter

"Opis"


"Datum"
Galerija 1 Opis Datum
Jahorina skijanje Jahorina skijanje 2013 21.02.2013.
Svečana akademija 2013 Svečana akademija povodom dest godina Univerziteta APEIRON 14.02.2013.
Trofej APEIRONA Sportske aktivnosti povodom "Dana Univerziteta" 05.02.2013.
Jahorina skijanje 2012 Jahorina skijanje 2012 20.02.2012.
Dan Univerziteta 2012 Dan Univerziteta 2012 15.02.2012.
Dan Univerziteta 2011 Dan Univerziteta 2011 15.02.2011.
Posjeta rektora Univerziteta u Banjaluci Univerzitetu Apeiron Posjeta rektora Univerziteta Aperion prof. dr Stanko Stanića Univerzitetu Apeiron 05.06.2010.
Mozak i umjetnost Prof. dr Slobodan Marinković 03.30.2010.
Banjaluka Open Univerzitet Apeiron generalni sponzor 17.04.2010.
Odbrana rada Odbrana specijalističkog rada: Student Siniša Jakovljević  
Dan Univerziteta Dan univerziteta Apeiron

02.15.2010.

ICAMA 2009 Naučna konferencija - Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu

02.06.2009..

Trofej Apeirona Trofej Apeirona

02.12.2009..

Doktorska disertacia - odbrana Slobodan Lukić- odbrana doktorske disertacije

31.07.2009.

Senat u novoj sali Senat Univerziteta *Konferenciona sala*

10.04.2009.

Simulacija sudnice Simulacija sudnice FPN

18.03.2009.

Odbrana specijalističkog rada Nina Uremović - odbrana specijalističkog rada

21.12.2008.

Sportske aktivnosti FSN Balkana - aktivnosti u prirodi

21.12.2008.

Dodjela indeksa za postdiplomce Postdiplomski studij

26.12.2008.

Odbrana magistarskog rada Boško Čeko 31.07.2009.
Odbrana doktorskog rada Sanel Jakupuvić Juli 2009.
Odbrana magistarskog rada Sonja Šipka 24.09.2008.
ITEO - 2009 Naučana konferencija - Informacione tehnologije za E-obrazovanje 02.10.2009.
Naši profesori Profesori, asistenti, saradnici 02.10.2009.
Posjeta Domu Rade Vranešević Studenti Apeiron u posjeti Domu Rade Vranješević 09.10.2009.
Holistički menadžment Holistički menadžement, teorija kompleksnosti, prof. dr Florin Munteanu, prof. dr Dario Andretta 10.02.2009.
Socijalna ekologija Socijalna ekologija, predavanje, prof. dr Esad Jakupović 16.03.2010.
Sanitarni inženjering FZN Posjeta studenata univerziteta Apeiron Termoelektrani Kakanj 06.11.2009.
Posjeta studenata iz Travnika Posjeta studenata iz Travnika Panevropskom univerzitetu Apeiron 12.03.2009.
OsnovI DTP Izborni program osnovi DTP 27.11.2009.
Revizija poslovanja Seminar revizija poslovanja predavač Mr. Boško Čeko 12.06.2009.
Hadžib Salikić Odbrana magistarskog rada 12.03.2010.

Nova pretraga vaše stranicei