FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

*TVOJ PROJEKAT ZA BUDUĆNOST*

 

Fakultet informacionih tehnologija Fakultet informacionih tehnologija

Fakultet informacionih tehnologija Fakultet informacionih tehnologija


STUDIJSKI PROGRAMI

 1. Poslovna informatika
 2. Nastavnička informatika
 3. Računarska multimedija i grafika (novi studijski program)
 4. Inženjering informacionih tehnologija (novi studijski program) sa usmjerenjima:
   • Programiranje i softversko inženjerstvo
   • Računarska bezbjednost i zaštita informacija

Akademska zvanja
a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

 1. Diplomirani informatičar - 180 ECTS
 2. Diplomirani profesor tehničkog obrazovanja i informatike - 180 ECTS
 3. Diplomirani informatičar - računarska multimedija i grafika - 180 ECTS
 4. Diplomirani inženjer računarstva i informatike – 180 ECTS

b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/lističkog stepena

 1. Diplomirani informatičar - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja)
 2. Diplomirani profesor računarstva i informatike - 240 ECTS
 3. -
 4. Diplomirani inženjer računarstva i informatike – 240 ECTS
    • u oblasti softverskog inženjerstva
    • u oblasti računarske bezbjednosti

(1) Poslovna informatika


(2) Nastavnička informatika


(3) Računarska multimedija i grafika


(4) Inženjering informacionih tehnologija (novi studijski program) sa usmjerenjima:

  - Programiranje i softversko inženjerstvo -
  - Računarska bezbjednost i zaštita informacija

 

DEKAN FAKULTETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, prof. dr Branko Latinović


Dekan Fakulteta informacionih tehnologija
Rođen je 28.4.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao 1997. godine iz oblasti Poslovna informatika.
Od 1980. do 1990. godine radio je u Privrednoj banci Sarajevo na poslovima od programera i sistem-analitičara, do rukovodioca Službe za obradu podataka. Kao suvlasnik 1990. godine formirao je privatno preduzeće za informacioni inženjering «Media Pro» Prijedor, gdje je narednih godina obavljao posao direktora.
Od 2003. godine stalno je zaposlen na Tehnološkom fakultetu banjolučkog Univerziteta kao vanredni profesor iz oblasti Informatika, a od 2007. godine na Panevropskom univerzitetu APEIRON u Banjaluci kao redovni profesor i dekan na Fakultetu informacionih tehologija. Objavio je 8 knjiga, 23 naučna rada i 28 stručnih radova.


UVODNA RIJEČ

Prof. dr Branko Latinović
dekan Fakulteta informacionih tehnologija

Poštovani,
Danas u uslovima globalizacije i ekonomije znanja, Fakultet informacionih tehnologija želi da bude aktivan učesnik u ovom kontekstu. Imamo cilj da stvorimo vrhunske stručnjake koji će znati da najnovije tehnologije uspješno primjene u praksi. Fakultet informacionih tehnologija vidimo kao početak novog sistema obrazovanja kod nas. Koristimo američka iskustva i nastavne planove, ali nastojimo da naše studije uklopimo u evropski model univerzitetskog obrazovanja, koji primjenjuje stavove Bolonjske deklaracije.

Fakultet na osnovnom trogodišnjem studiju profiliše zvanja diplomirani inženjer informacionih tehnologija i diplomirani profesor informatike odnosno dvije oblasti: Informacione tehnologije (Information Technologies) i Računarske nauke (Computer Science).

Da bi postigli maksimalne rezultate u učenju, koristimo sve mogućnosti savremene tehnologije: distance learning system (sistem učenja na daljinu), online testing system, redovno sprovodimo analize kvaliteta, prilagođavamo se potrebama polaznika, usvajamo realne prijedloge i kritike, a sve to da bismo poboljšali kvalitet rada. Mi ostajemo u kontaktu sa našim polaznicima i pošto završe fakultet, s ciljem da im pomognemo u razvoju karijere kroz saradnju i konsalting.

 

Studij drugog ciklusa >>>

Studij trećeg ciklusa >>>