e-Biblioteka

Univerzitet je razvio web servis e-biblioteka sa internet pristupom svim sadržajima elektronskih udžbenika i knjiga.


Način pristupanja

E-biblioteci se može pristupiti preko web pretraživača uz korištenje podataka (korisničko ime i šifra) dobijenih na početku školske godine navedene u dokumentu pod nazivom "Pristupni podaci za korištenje akademskih elektronskih servisa Panevropskog univerziteta Apeiron" na sljedećem linku: Link


Sistem pretraživanja

Radi kao i sistem pratraživanja na google pretraživaču, također baza se može pratraživati prmea sljedećim parametrima: vrijednost, šifra primjerka, autor, izdavač, mjesto izdavača, bibliotečka građa, naučna građa, Cobiss-ID, ključne riječi, predmetne odrednice, originalni jezik, originalni naslov...

E-biblioteka

Dostupni podaci

U bazi korisnik može da pronađe informacije o publikacijama: Naziv djela, autor i koautor, izdavačku kuću, godinu izdanja, broj stranica djela, štampariju, povez, podatke o recenzentima, skenirane dijelove publikacije (impresum, CIP katalogizacija, sadržaj, uvod ili predgovor, recenzije) ukoliko se radi o elektronskoj publikaciji dostupna je i publikacija u PDF formatu.

NOVOSTI

Preuzmi brucoški vodič za akademsku 2021/22

Odaberi svoje zanimanje za budućnost.