IZABRAN NOVI REKTOR

Novi rektor2

Novi rektor, dosadašnji prorektor


Sanel Jakupović – rektor u mandatnom periodu od 2021. do 2025. godine


Banja Luka, 10.09.2021


Za novog rektora Panevropskog univerziteta “APEIRON” na 176. sjednici Senata izabran je prof. dr Sanel Jakupović dekan Fakulteta poslovne ekonomije i prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju. Dosadašnji rektor akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović dužnost rektora je obavljao u periodu 2018-2021., a 30. septembra će biti penzionisan. Kao redovni profesor u akademskoj 2021/22. god na prijedlog nastavno-naučnog vijeća Fakulteta informacionih tehnologija, odlukom Senata je angažovan u nastavi. Profesor Jakupović je svome prethodniku, akademiku prof.dr Zoranu Ž.Avramoviću, zahvalio na doprinosu rezultatima postignutim u prethodnom mandatu i naglasio da je uvjeren da će se dvodecenijski rast Univerziteta nastaviti i u budućem periodu.


Novi rektor prof. dr Sanel Jakupović rođen je 1975. godine u Prijedoru. Doktor je ekonomskih nauka i redovni univerzitetski profesor, a na Panevropskom univerzitetu “APEIRON” Banja Luka zaposlen je od 2010. godine. Jakupović je obavljao razne dužnosti na Univerzitetu. Bio je prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju, a u periodu od 2013. do 2021. godine dekan Fakulteta poslovne ekonomije. Dvije godine prije toga bio je prodekan istog fakulteta. Za direktora Naučno-istraživačkog instituta Panevropskog univerziteta imenovan je 2016. godine i na toj funkciji je i danas.


„Ključni ciljevi u narednom mandatu su zadovoljavanje obrazovnih potreba naših studenata, radi uključivanja u razvoj šire akademske i društvene zajednice i tržišta rada u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i međunarodnom okruženju, prema savremenim izazovima današnjice i budućih perspektiva. To će tražiti izuzetno zalaganje akademskog i radnog osoblja Panevropskog univerziteta i kontinuirano unapređenje kvaliteta obrazovne djelatnosti, istraživanja, naučnog rada, kao i međunarodne saradnje“, naglasio je novi rektor Panevropskog univerziteta “APEIRON” prof.dr Sanel Jakupović.


Prof. dr Sanel Jakupović je peti po redu rektor Panevropskog univerziteta “APEIRON” Banja Luka. Njegovi prethodnici su bili: akademik prof. dr Dragan Danelišen, prof. dr Risto Kozomara, akademik prof. dr Esad Jakupović i akademik prof.dr Zoran Ž.Avramović.


Biografiju novog rektora možete preuzeti ovdje

Blog Attachment