NAŠ STUDENT DANAS JE PROFESOR NA ČUVENOM MOSKOVSKOM LOMONOSOVU

lomonosov profesor

Naš svršeni student, Zvjezdan Kunić, danas radi kao profesor na Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov, na Katedri za slavistiku kao lektor za srpski jezik sa znanjem ruskog jezika. Zvjezdan je 2015. godine završio osnovne studije na Fakultetu filolških nauka Univerziteta “Apeiron”, smjer Ruski jezik, a magistarski rad odbranio je u Moskvi na Filološkom fakultetu Ruskog univerziteta Družbe naroda.


Od 2018. godine je doktorand istog fakulteta u Moskvi, smjer Mas mediji. Profesorsku karijeru na Lomonosovu započeo je početkom oktobra 2018. godine.


Još kao student na Panevropskom Univerzitetu, Zvjezdan je ostvarivao vrhunske rezultate, kako u nastavi tako i u drugim aktivnostima koje su bile usko povezane za naučnu oblast kojom se bavio. Učestvovao je u programima ljetnih škola u inostranstvu u kojima je sa kolegama predstavljao Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i osvajali su visoka mjesta među brojnim takmičarima. Učestvovao je i na manifestacijama Panevropskog Univerziteta i Fakulteta filoloških nauka koje su bile posvećene ruskim velikanima.


Služba za odnose sa javnošću