„TAMO DALEKO“ U RUSIJI PJEVAJU STUDENTI LOMONOSOVA

lomonosov profesor

Sa studentima Lomonosova u Rusiji kao profesor radi Zvjezdan Kunić, Apeironov nekadašnji student.

Kako „Tamo daleko“ u Rusiji pjevaju studenti Lomonosova na nastavi sa svojim profesorom, a Apeironovim nekadašnjim studentom.

“Tamo daleko” pjevaju studenti Lomonosova

Naš svršeni student, Zvjezdan Kunić, danas radi kao profesor na Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov, na Katedri za slavistiku kao lektor za srpski jezik sa znanjem ruskog jezika. Zvjezdan je 2015. godine završio osnovne studije na Fakultetu filolških nauka Univerziteta “Apeiron”, smjer Ruski jezik, a magistarski rad odbranio je u Moskvi na Filološkom fakultetu Ruskog univerziteta Družbe naroda.

Od 2018. godine je doktorand istog fakulteta u Moskvi, smjer Mas mediji.

Blog Attachment