NAŠI STUDENTI SA MOSKOVSKIH UNIVERZITETA NA APEIRON DONOSE PRIZNANJA

ffn-2017

Fakultet filoloških nauka sedam godina organizuje dva semestra studija u Rusiji

Fakultet filoloških nauka Panevropskog univerziteta i u akademskoj 2016/17. godini svojim i studentima Fakulteta informacionih tehnologija omogućio je studijsko putovanje u Rusku Federaciju na dva moskovska univerziteta – Državni institut ruskog jezika A. C. Puškin i Državni moskovski pedagoški univerzitet. 

Već sedam godina unazad studenti Fakulteta filoloških nauka imaju priliku da jedan dio studija u trajanju od dva semestra provedu na ruskim univerzitetima i vraćaju se sa fantastičnim uspjesima, ponosna je profesorica Larisa Čović, dekan ovog fakulteta. Ističe da su pored filologa ove godine u Rusiji boravili i kolege sa Fakulteta informacionih tehnologija.

Pored toga što slušaju i aktivno učestvuju u nastavi, naši studenti u Rusiji briljiraju na istraživačkom, naučnom polju, sa posvećenim radovima u oblasti ruskog jezika.

Državni institut ruskog jezika A.C. Puškin studentkinjama Biljani Ilić i Jovani Gajić ove godine dodijelio je posebno priznanje i zahvalnicu za organizaciju i učešće u održavanju kulturno‐prosvjetnog festivala za moskovske učenike „Horizont prijateljstva: mjesto – Volgina 6“.

Kad na jednoj konferenciji u Rusiji ostane naučni pečat studenta iz Banjaluke, a na studentu trag sa neprocjenjivim usvojenim znanjima, to iskustvo zapamtite za cijeli život, ističe Biljana i dodaje da se marljiva grupa od 22 studenta, koliko ih je ove godine boravilo u Moskvi, na svoj Univerzitet vratila sa brojnim medaljama, diplomama i sertifikatima.

U narednoj školskoj godini 7 studenata odlazi u Rusiju i to na: Ivanovski državni univerzitet, Državni univerzitet „Hercen“ u Sankt Peterburgu i Državni institut ruskog jezika A.C. Puškin.

Panevropski univerzitet sa pomenutim, ali i mnogim drugim univerzitetima i institucijama u Rusiji ima potpisane sporazume o saradnji, a poslednji je onaj sa Ruskom akademijom nauka iz Moskve, sa kojom je u martu ove godine organizovao zajedničku međunarodnu naučnu konferenciju „Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog“.

11 jul 2017. godine – Služba za odnose sa javnošću